voorwaarden

voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer in te stemmen met bijgaande voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Stella e-bike cadeau bij aankoop van een Hyundai IONIQ Hybrid’ (verder te noemen: ‘actie’) van Hyundai Motor Netherlands b.v. (verder te noemen ‘aanbieder’). De e-bike wordt geleverd door Stella Fietsen B.V.

Actieperiode
De actieperiode loopt van 2 september 2017 tot en met 31 december 2017 (verder te noemen ‘actieperiode’)

Deelname
Deelname aan de actie geldt alleen bij aankoop in de  actieperiode.

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere lopende consumentenacties of individuele aanbiedingen van Hyundai en Stella.

Hyundai
Ontvangst van de Stella e-bike voucher is alleen geldig bij aankoop van een Hyundai IONIQ Hybrid tenzij de Hyundai-dealer anders beslist.

Stella
Bij aankoop van een Hyundai IONIQ Hybrid ontvangt de klant een waardecheque van Stella Fietsen t.w.v. €1 000. Hiermee kan de klant in een van de Stella Testcenters een nieuwe Stella e-bike aanschaffen. De waardecheque is enkel te verzilveren door deze in te leveren bij uw Stella e-bike adviseur en de korting is alléén geldig op vertoon van deze waardecheque.. De waardecheque is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Stella e-bike. Er is maximaal één waardecheque per e-bike in te wisselen.

De Stella Allegra is al aan te schaffen voor € 999. De klant is echter niet gebonden aan dit model maar mag naar persoonlijke voorkeur een e-bike uitzoeken. Het bedrag boven de waarde van de voucher dient ter plekke in het Stella Testcenter te worden bijbetaald. Online aankopen is niet mogelijk. Prijswijzigingen voorbehouden.

De waardecheque is aan toonder en niet in te wisselen voor geld.

Waardecheque is niet te gebruiken i.c.m. andere acties van Stella en inruilfietsen.Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

De waardecheque is in te wisselen bij alle Stella E-bike Testcenters t/m 31 mei 2018.

Kansspelbelasting
Indien van toepassing draagt de aanbieder zorg voor de, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te betalen kansspelbelasting.

Uitsluiting van deelname
De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.

Privacy 
Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen 
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachten
Klachten over de actie kunnen worden gericht aan:

Hyundai Motor Netherlands B.V.
Postbus 281 2170 AG Sassenheim

OF: klantenservice@hyundai-motor.nl O.v.v. ‘Hyundai IONIQ Stella actie.

Einde van de actie
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Beschikbaarheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar bij de aanbieder.

 • Neem contact op

  Rondweg Zuid 50
  7102 JE Winterswijk
  T: 0543 - 517 380
  F: 0543 - 522 245
  E: info@wikkerink-autoservice.nl
 • Laatste Nieuws